INFORMACIÓN E ORIENTACIÓNS ÁS FAMILIAS

                                    WELCOME!

Estimadas familias,
 Aquí podedes acceder a información que vos pode interesar con respecto á programación ( obxectivos, contidos e criterios de avaliación) e tamén consellos de como reforzar as aprendizaxes na casa.

                  ORGANIZACIÓN DO BLOG I , II

                      PROGRAMACIÓNS

  • Programación Educación Infantil e Educación Primaria. (En revisión)
  • Cadro de contidos publicado no currículo oficial.
     
                           CONSELLOS
  • Medios e materiais. (1)
  • Rutinas de estudo. (2)
  • Outras consideracións.(3)
                             WHY NOT?


                              

Ningún comentario:

Publicar un comentario